De spoedgevallen

Voor dringende gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende raadplegingen

Op weekdagen:

Overdag: Vorm het nummer van ons kabinet 02/383.04.50
‘s Nachts: Het GSM-nummer 0497.55.55.58 brengt u in contact met één van onze artsen van ons kabinet.

 

In het weekend:

       Als u niet in staat bent om zich te verplaatsen, één nummer : 1733 

 

Voor een huisarts van wacht, tijdens het weekend en op feestdagen, kan u altijd terecht bij de huisartsenwachtpost Zennevallei gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen (Halle).